Chương trình Sửa bài viết

“How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.” – Anne Frank

 

Học viên muốn cải thiện năng lực và kỹ năng viết tiếng Anh có thể đăng ký chương trình sửa bài viết Writing Tutorial tại Active Skills.

Mục đích

  • Hỗ trợ học viên nâng cao kỹ năng viết tiếng Anh với nhiều dạng viết khác nhau
  • Hình thành thói quen viết hàng ngày nhằm cải thiện vốn hiểu biết, kỹ năng và mở rộng vốn từ vựng 
  • Đáp ứng đa dạng đầu ra mong muốn của học viên về kỹ năng viết
  • Nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh thông qua kỹ năng viết

Lợi ích

  • Tối thiểu 20 bài viết được sửa, dựa trên nhu cầu đăng ký của học viên 
  • Bài viết được sửa bởi các chuyên gia giáo dục, biên tập và chuyên gia ngôn ngữ có kinh nghiệm và chuyên nghiệp
  • Có thể trao đổi, thảo luận, hướng dẫn, phản hồi sau bài viết cụ thể nếu cần thiết
  • Kích hoạt tính chủ động và động lực trên hành trình cải thiện kỹ năng viết
     

Đăng ký

Vui lòng điền thông tin theo hướng dẫn bên dưới hoặc liên hệ:

Hotline Active Skills: 0982800083
Email: activeskillscontact@gmail.com