Chương trình Mentoring

“How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.” – Anne Frank

Chương trình Mentoring được thiết kế nhằm hỗ trợ học viên Active Skills có thêm một người bạn đồng hành trên hành trình trưởng thành của mỗi cá nhân ở góc đời sống riêng cũng như học tập. Ai cũng có những băn khoăn, trăn trở trong cuộc sống. Ai cũng có những lúc khó khăn và bế tắc trong mỗi chặng đường bước chân qua. Ai cũng có những kinh nghiệm sống đã từng trải qua để chia sẻ, và hỗ trợ bạn mình có thêm một góc nhìn trong cuộc sống.

Active Skills là cầu nối giữa cha mẹ và con trên hành trình trưởng thành của mỗi cá nhân các bạn ấy. Mỗi thành viên theo học tại Active Skills, học viên hoặc bố mẹ, đều có thể đăng ký tham gia chương trình Mentoring với các lựa chọn khác nhau nhằm thay đổi tư duy, phát triển bản thân và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

A – Mentoring: Phụ huynh/ học viên trực tiếp được mentor bởi các chuyên gia tại Active Skills

P – Mentoring: Phụ huynh/ học viên được mentor bởi các phụ huynh có con theo học tại Active Skills

S – Mentoring: Học viên được mentor bởi chính các học viên đang theo học tại Active Skills

Tất cả Mentor đều đã qua vòng tuyển chọn, tham dự các buổi đào tạo tập huấn hoặc có kinh nghiệm liên quan đến yêu cầu của chương trình Mentor. Mỗi chương trình Mentoring kéo dài 3 tháng.

Khác với chương trình tham vấn tâm lý hoặc coaching, Mentor không định hướng, tư vấn, dẫn dắt các Mentee. Mỗi mentee đến gặp mentor với những vấn đề cá nhân mình trăn trở, suy ngẫm, khúc mắc hoặc bế tắc chưa tìm được hướng giải quyết. Mentor đặt câu hỏi gợi mở giúp Mentee nhìn rõ các góc của vấn đề, từ đó phân tích và tự tìm hướng giải quyết. Đồng thời, Mentor chia sẻ kinh nghiệm cá nhân mình đã trải qua hoặc tình huống liên quan để giúp Mentee tham khảo một giải pháp.