Chương trình Lãnh đạo trẻ

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.” – Christian D. Larson

 

Active Skills đồng hành với các học viên mới mong muốn hỗ trợ tối đa hành trình phát triển bản thân, kỹ năng kết nối xã hội của các bạn thông qua trải nghiệm thực tiễn cá nhân. Chương trình Lãnh đạo trẻ tạo cơ hội cho học viên khám phá chính bản thân mình, dấn thân vào các công việc thực tiễn trong vai trò dẫn dắt, đồng thời tự chủ trong lãnh đạo thực hiện các dự án, tích luỹ kinh nghiệm làm việc thực tế.

Mục tiêu

 • Khai phá và phát triển tài năng quản lý, lãnh đạo của mỗi cá nhân
 • Xây dựng phẩm chất, năng lực lãnh đạo
 • Thay đổi tư duy, đổi mới, sáng tạo
 • Nhận diện bản thân, phát huy nội lực và kết nỗi nguồn lực
 • Tích luỹ kinh nghiệm làm việc thực tế trong bộ máy tổ chức

Mỗi học viên theo học tại Active Skills đều có thể đăng ký ứng tuyển tham gia Chương trình Lãnh đạo trẻ với các vị trí công việc cụ thể trong lĩnh vực:

 • Truyền thông – Marketing
 • Điều phối dự án
 • Gia sư
 • Hành chính văn phòng
 • Quản lý chất lượng
 • Xuất bản

Tất cả ứng viên sau khi trúng tuyển đều được đào tạo, tập huấn và coaching trực tiếp bởi Active Skills và ban phụ huynh cố vấn.