Chương trình Hỗ trợ cộng đồng

“How wonderful it is that nobody need wait a single moment before starting to improve the world.” – Anne Frank

Nằm trong chương trình hợp tác với Hội Người khuyết tật Hà Nội, cụ thể là Hợp tác xã VụnArt, Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng nhằm trao cơ hội cho học viên hỗ trợ nhóm cộng đồng người khuyết tật, từ đó đẩy mạnh việc hiểu biết và cầu nối trong giáo dục hoà nhập và bình đẳng xã hội. Tham gia Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng, học viên sẽ có những cơ hội sau:
 
 • Tình nguyện hỗ trợ công việc tại văn phòng người khuyết tật từ một tuần đến ba tháng, phụ thuộc mỗi chương trình cụ thể
 • Hỗ trợ tình nguyện các công việc hàng ngày như nhân viên khuyết tật
 • Cải thiện kỹ năng giao tiếp, hoà nhập, và năng lực hiểu biết khi làm việc với người khuyết tật
 • Tăng lòng nhân ái, thấu cảm, thích ứng, kỹ năng xã hội, sáng tạo, giải quyết vấn đề thông qua làm việc nhóm thực tiễn
 • Nhận biết tầm quan trọng của việc sống đời ý nghĩa, chủ động đóng góp vào việc hỗ trợ nhóm yếu thế trong xã hội hướng đến tạo sự thay đổi tích cực
   

Điều kiện tham gia

 • Sẵn sàng hỗ trợ nhóm người yếu thế trong xã hội
 • Đam mê khởi tạo sự thay đổi trong cuộc sống của chính mình và cộng đồng xung quanh
 • Làm việc nhóm hoặc làm việc độc lập với các bạn trong nhóm một cách hiệu quả
 • Biết tự quan tâm bản thân và quan tâm đến người khác
 • Trách nhiệm và cam kết, tận tâm với công việc
   

Công việc tình nguyện hỗ trợ gồm

 • Hỗ trợ các công việc vận hành tại văn phòng
 • Tham gia hỗ trợ các hoạt động khác khi được kêu gọi, như đóng gói sản phẩm, thiết kế mẫu, marketing, hay viết nội dung giới thiệu sản phẩm,…
 • Phát triển và giới thiệu sản phẩm trên mạng xã hội, và thực hiện video nếu có
 • Kết hợp điều phối sự kiện hoặc hoạt động nếu có
 • Tinh thần hỗ trợ mọi lúc mọi nơi một cách tận tuỵ và chu đáo