Chương trình chính

 

“Believe in yourself and all that you are. Know that there is something inside you that is greater than any obstacle.”

Mục tiêu của chương trình chủ đạo là giúp học viên sử dụng thành thạo tiếng Anh như ngôn ngữ bản địa nhằm biểu đạt lượng lớn tri thức. Active Skills xây dựng lộ trình học tập cá nhân hoá dựa trên mục tiêu đầu ra, mong muốn của học viên và năng lực thực hiện. 

Ngoài các chương trình chính, Active Skills triển khai các chương trình bổ trợ nhằm giúp học viên học tập hiệu quả bao gồm các chương trình online, gia sư 1-1 hoặc nhóm nhỏ, chương trình sửa bài viết hoặc khai vấn,…

Chương trình tích hợp hiểu biết xã hội, kỹ năng ngôn ngữ, kỹ năng xã hội, kỹ năng học tập, phát triển nhân cách, thay đổi tư duy.

Các cấp độ của chương trình được chia thành ba giai đoạn gồm Cơ bản (A1-A2), Trung cấp (B1-B2) và Nâng cao (C1 – C2).

Ngoài ra, Active Skills có các chương trình bổ trợ giúp học viên được trang bị toàn diện hơn mỗi khi chuyển cấp độ. 

Active Skills sử dụng tích hợp các phương pháp giảng dạy nhằm đạt hiệu quả tối ưu cho người học, vừa thay đổi nhận thức, tạo động cơ tăng tần suất sử dụng, tăng bộ sạc thông tin và thiết lập kỉ luật và thái độ nghiêm túc hướng đến năng lực sử dụng thực tiễn và học thuật. 

Phương pháp dạy học chủ đạo tại Active Skills là phương pháp tích hợp nội dung môn khoa học xã hội, kỹ năng xã hội, kỹ năng học tập, văn hoá,… vào các phân môn cụ thể, đồng thời áp dụng phương pháp thể nghiệm thực hành, thiết kế dự án, tương tác, thảo luận, thuyết trình,…